تعمیر کاشی‌کاری حرم حضرت زینب(س)

حرم حضرت زینب در شهر دمشق یکی از مهمترین هدف های گروه های تروریستی تکفیری و داعش برای تخریب و انهدام بوده است که طی این سالها با رشادت مردم و رزمندگان و مدافعان حرم از تعرض مصون مانده است.

عکس/ تعمیر کاشی‌کاری حرم حضرت زینب(س)