تصویر لباس تایید شده کشتی زنان ایران

لباس کشتی بانوان ایران مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت.

به گزارش زنان خبر؛

اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد که برگزاری این رقابت‌ها برای مسابقات ملی بانوان از سوی ایران پذیرفته شده است و از این پس ایران می‌تواند این مسابقات را برگزار کند.

رقابت های کشتی کلاسیک بانوان (با پوشش کامل) با موافقت اتحادیه جهانی کشتی، از سوی ایران راه اندازی می‌شود.

 

برنا