تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

چهاردهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه صبح پنج شنبه سیزدهم اسفند در سالن همایش برج میلاد با حضور آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام قرائتی و لاله افتخاری برگزار شد.

به گزارش زنان خبر در این همایش آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به عظمت قرآن گفت: این کتاب عظیم الشان باید به عنوان مسیر حیات طیبه مومنان مورد استفاده قرار گیرد.

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

تصاویر/ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه

منبع: فارس