تردد های مشکوک فتنه گران به سفارت انگلیس در سال ۸۸/ آگاهی و بصیرت مردم در حماسه ۹ دی باعث خاموش شدن فتنه شد/ خطر نفوذ دشمن در ابعاد مختلف نظام همچنان ادامه دارد

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم با بیان اینکه آگاهی و بصیرت مردم در حماسه ۹ دی باعث خاموش شدن فتنه شد، گفت: در شرایط فتنه و آن شلوغی ها، درگیری ها و تنش ها در سال ۸۸، تردد ها و رفت و آمدها به سفارتخانه های کشورهای غربی مثل سفارت انگلیس و ارتباط با این سفارتخانه ها شدت یافت.

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم در گفتگو با زنان خبر، با بیان اینکه حماسه ۹ دی فرصت مغتنمی برای بازخوانی شرایط سال ۸۸ و اینکه چه علل و عواملی منجر به این فتنه شد، است، اظهار داشت: حماسه ۹ دی نشان می دهد که چه عواملی منجر به خاموش شدن این فتنه بزرگ گردید و آنچه که مسلم است، برخی از خواص و جریانی در داخل کشور از سال های بعد از انقلاب اسلامی از تفکر حضرت امام(ره) فاصله گرفتند و دیگر اعتقادی به اسلام ناب و اندیشه حضرت امام(ره) در عمل نداشتند و این خود منجر شد که با یک تمایل به سود تفکر لیبرالیسم حرکت هایی را دنبال کنند که خروجی آن را در سال ۸۸ مشاهده کردیم.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از خواص در سال ۸۸ ماهیت خود را برای مردم و ملت ایران آشکار کردند که در این رابطه مشاهده می کردیم که در شرایط فتنه و آن شلوغی ها، درگیری ها و تنش ها در سال ۸۸، تردد ها و رفت و آمدها به سفارتخانه های کشورهای غربی مثل سفارت انگلیس و ارتباط با این سفارتخانه ها شدت یافت و در واقع یک نوع هماهنگی بین برخی از جریان فتنه با غرب مشاهده می شد که حاصل آن متاسفانه ایجاد ضرر و زیان برای منافع ملی و امنیت ملت ایران بود.

الهیان تاکید کرد: در روز نهم دی ماه، به واسطه آگاهی و بصیرت مردم و حضور یکپارچه مردم در صحنه، این فتنه خاموش شد و در واقع پیام ملت ایران برای جهانیان این بود که پیوند میان ملت و ولایت فقیه ناگسستنی است و بار دیگر مردم تجدید عهد خود را با ولایت فقیه اعلام کردند و همین وحدت و یکپارچگی ملت در روز ۹ دی باعث شد که فتنه خاموش شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم در ادامه خاطر نشان کرد: خطر نفوذ دشمن در ابعاد مختلف نظام همچنان ادامه دارد و بارها مقام معظم رهبری در اتباط با عناصر،خط و تفکر نفوذی هشدار دادند و این خط نفوذ، حرکت خود را ادامه می دهد و اگر جریان انقلابی بیداری و هوشیاری لازم برای مقابله با جریان نفوذ را نداشته باشند، دوراز انتظار نیست که دوباره فتنه تکرار شود و تنها بصیرت مردم ، بصیرت نخبگان و خواص است که می تواند منجر به مقابله با جریان نفوذ در کشور شود.