تربیت مدیران زن توانمند، راهکار حضور اجتماعی زنان در جامعه است

دانشیار دانشگاه تهران گفت: شهر تهران پتانسیل ها و ظرفیت های خوبی برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی دارد که باید از آن بهره گرفت.

زنان خبر؛ ملیحه شیانی با بیان این مطلب افزود: برخی از موانع ساختاری و دیدگاه های مبنی بر عدم حضور و فعالیت های زنانه از یک سو و از سوی دیگر کمبود مدیران زن توانمند از مهمترین موانع حضور زنان در زندگی شهری است.

وی با تشریح ضرورت انتخاب تهران به عنوان شهری که می توان در آن دلایل حضور اجتماعی زنان را بررسی کرد، ادامه داد: پایتخت، با توجه به میزان توسعه یافتگی، ظرفیت های موجود و امکانات اجتماعی و نهادهای مدنی در آن و همچنین به دلیل وجود برخی مشکلات و آسیب های اجتماعی که در بیشتر کلانشهرهای کشور و حتی دنیا وجود دارد؛ نقطه ای است که می توان میزان مشارکت های اجتماعی زنان را در آن سنجید و مورد بررسی قرار داد.

این استاد دانشگاه؛ با تاکید بر اینکه امروز در تهران بستر اولیه برای تبلور فعالیت های اجتماعی زنان محیاست، بیان کرد: خوشبختانه در سال های اخیر افزایش فعالیت نهادهای مدنی و سازمان غیر دولتی در پایتخت و همچنین آمار بالای زنان تحصیلکرده پایتخت نشان می دهد تهران؛ امروز عرصه بهتری برای فعالیت های اجتماعی زنان است.

وی افزود: مطالعات نشان می دهد دانشجویانی که در ابتدا برای تحصیل به تهران می آیند تا زمانی که این شهر را ترک می کنند، دارای نگاه متفاوت و جسارت علمی و فکری بیشتری هستند. مجموعه این عوامل نشان می دهد بستر اجتماعی مناسبی در تهران برای حضور زنان در جامعه وجود دارد.

وی تاکید کرد: برخی موانع ساختاری که ریشه های تاریخی دارند باعث شده فعالیت های اجتماعی زنان تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه برخی دیدگاه ها هنوز زنان را جمعیت ثانویه تلقی کرده و از این بعد به فعالیت های اجتماعی زنان می نگرند.

شیانی با تشریح رویکردهای منفی ای که باعث کاهش اعتماد به نفس اجتماعی زنان می شود، گفت: متاسفانه گاهی شاهد هستیم زنان مدیر، نقش سوری در عرصه های مدیریتی دارند؛ همچنین گاهی سازمان های متولی زنان دغدغه هایی غیر از سامان دهی اجتماعی و فرهنگی این قشر از جامعه داشته و بدنه اصلی نیروهای این گونه سازمان ها از زنان کارآمد تشکیل نشده است.

این جامعه شناس شهری، با اشاره به اینکه برخی زنان از آثار و دستاوردهای فعالیت های اجتماعی آگاه نیستند، افزود: متاسفانه برخی زنان به لحاظ ذهنی آمادگی پذیرفتن فعالیت های اجتماعی و به دست گرفتن اموری که به زندگی آنان در جامعه مرتبط است را ندارند. البته ناگفته نماند که عامل عدم آگاهی و اعتماد به نفس زنان، باعث دوری این افراد از زندگی اجتماعی و  یا واگذار کردن امور می شود. در نهایت باید به این مساله  اشاره کرد که هم مشکلات اجتماعی سازمانی و هم برخی نگرش ها و تفکرات بر حضور اجتماعی زنان تاثیر گذار است.

شیانی با بیان راهکارهای تغییر این دیدگاه در جامعه یادآور شد: مسلما فعالیت های گسترده و هماهنگ آموزشی، رسانه ای و تبلیغاتی و تسهیل روند آموزش پذیری می تواند موانع حضور زنان را در جامعه رفع کند.