تابوشکنی بازیگران در شبکه‌های اجتماعی/ پهن‌شدن زندگی شخصیِ عمومیِ سلبریتی‌ها کف فضای مجازی

با رشد رسانه‌ها و افزایش میزان دسترسی ما به شبکه‌های اجتماعی بازار استفاده از این نرم افزارها رشد چشمگیری پیدا کرد و به یکباره موضوعاتی مثل حریم عمومی و خصوصی با یکدیگر دچار اختلاط شد.

زنان خبر؛ دنیای امروز دنیای سلبریتی‌هاست. دنیای کسانی که با قدم زدن روی فرش قرمز هزاران چشم را به خود خیره می‌کنند. دنیای ارزش‌های ساده و زیبا شده ای که ما را اغوا می‌کنند و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی‌مان تاثیر می‌گذارند.
نمونه از سلبریتی‌ها را می توان در تصاویر تصنعی هنرپیشه های هالیوود در کنار کودکان کار شاهد بود که افکار عمومی جهان را به سوی خود معطوف کرد، این نوع از تصاویر بیشتر متوجه هنروران زنی است که در مدسازی و جریاناتی از این دست حضور فعال و چشمگیری دارند و با بنیادهای گوناگون مشغول به فعالیت و برای نمایش فعالیت این بنیادها، اقدام به انتشار تصاویر خود هستند.
وقتی موج رسانهای غرب به سمت کشورهای جهان سوم وارد شد بسیاری از اصطلاحات و تحرکات رسانه ای نیز که اصلا با فرهنگ بومی و مذهبی ما همخوانی نداشت رواج پیدا کرد؛ با رشد رسانهها و افزایش میزان دسترسی ما به شبکههای اجتماعی بازار استفاده از این نرم افزارها رشد چشمگیری پیدا کرد و به یکباره موضوعاتی مثل حریم عمومی و خصوصی با یکدیگر دچار اختلاط شد.
این موضوع درست شبیه آن بود که آلبوم خانوادگی و عکسهای خصوصیمان را درست وسط یک مکان عمومی و بدون ابا از اینکه ممکن است هرفردی به این حریم وارد شود به نمایش بگذاریم این موضوع در تصاویر پروفایلهای شبکههای اجتماعی و همچنین محیطهای مجازی مثل اینستاگرام قابل ملاحظه بود.

ویژگی اصلی این تصاویر عبور از خط قرمزهایی بود که حتی با چشمپوشی از عنصر دینداری در جامعه ما، میتوان آن را خلاف عرف فردی و عمومی تلقی کرد و متأسفانه زمانی فضای اباحهگری فرهنگی بیش از پیش شدت گرفت که چهرههای مطرح هم در این دام گرفتار شدند.

به نمایش گذاشتن تصاویری که به طور مثال فلان بازیگر زن سگش را در آغوش گرفته بود و یا برای این حیوان نامتعارف خانگی تولد گرفته و موضوعاتی از این دست نشان میداد که تا چه اندازه خطر تحلیل شدن در رسانههای جدید زندگیهای خصوصی و عمومی ما را تهدید میکند و علاوه بر آن تا چه اندازه می توانست موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی، عفت و به ویژه حجاب را تحت سلطه خود قرار دهد.

درعین حال امروز هم شاهد پدیدهای هستیم که هم مسیر با آنچه روی داده است درحال فراگیری است پدیدهای که دنیای مجازی امروز آن را سلبریتیهای اینستاگرامی میخوانند، اینکه سلبریتی چیست و از کجا پایش به این عرصهها بازشد را باید از اهالی سینما سراغ گرفت و درست از زمانی پرسید که مفهومی به نام ستاره در ادبیات سینمایی جهان بروز کرد.

اما کارکردهای این ستاره ها کمی در ایران متفاوت است، به گونه ای که اکنون سلبریتیها یا همان ستارهها گاهی تابوشکنیهای عجیب و غریبی میکنند، ترویج انواع و اقسام مدلهای مختلف آرایش صورت، پوششهای نادرست و البته کامنتهایی که هرچند با تذکر به اینکه توهین ممنوع است همراه است اما تصویری کاملا ضد با فرهنگ اصلی ما ارائه میدهد، در فرهنگ ملی و مذهبی ما نمایش چنین تصاویری به ویژه از زنان در عرف و شرع مقبول نیست.

این ستارهها با تصاویر به ظاهر هنری شان اما این روزها حداقل برای خودشان دردسرساز شدهاند زمانی که ذهن شیفتگان خود را پر از سوال و پرسش کردهاند به یکباره منطق حریم شخصی و زندگی خصوصیشان را به میان میآید و طلبکارانه پرسشدهندگان را محکوم میکنند که چرا در حریم خصوصی ما دخالت میکنید؟

نکته جالب اینجا است این ستارهها وقتی زندگی خصوصی خود را به فضای مجازی میکشانند و به این واسطه در ظاهر عده ای را مشغول میکنند و در باطن بر فرهنگ جامعه و زندگی شخصی خود تأثیرات منفی و معکوسی میگذارند در آن لحظه تنها به فکر این هستند که لایک خورشان در فضای مجازی بالا برود.

درچنین شرایطی فرهنگ عمومی در حوزه کلان دچار چالش میشود یکی از این چالشها شکستن دیوار حریم عمومی و تسری آن به سایر افراد جامعه و حتی غیرستاره ها است علاوه بر آن الگو برداری از این سبک تازه در زندگی مجازی خودش را به حوزه زندگی حقیقی تسری می دهد و به ضد ارزش هایی نظیر بی حجابی، افزایش گرایش میل به آرایش و سست شدن خانوادهها دامن میزند بدون آنکه لحظه ای در نظر بیاورند که میتوانند جامعه را وارد تغییرات مثبت کنند.

*فیروزه پارسامنش