بیان موضوع عقیم سازی زنان کارتن خواب از یک تریبون رسمی دولت جای تاسف دارد

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوع عقیم سازی زنان کارتن خواب که از سوی برخی مسئولان دولتی بیان شده است نه اسلامی، نه اخلاقی و نه انسانی است و جای تاسف است که این موضوع دارد از یک تریبون رسمی در دولت بیان می‌شود.

زنان خبر؛ معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در درجلسه شورای شهر با اشاره به عقیم سازی زنان کارتن خواب بیان کرد: موضوع عقیم سازی زنان کارتن خواب که از سوی برخی مسئولان دولتی بیان شده است  نه اسلامی، نه اخلاقی و نه انسانی است و جای تاسف است که این موضوع دارد از یک تریبون رسمی در دولت بیان می‌شود.

وی افزود: چند وقت است موضوعی به عنوان عقیم‌سازی زنان کارتن خواب مطرح می‌شود و نظریه‌پردازان اجتماعی آسیب دیدگان را تک علتی نمی‌دانند بلکه چند علتی است و اعتیاد بیماری اجتماعی است نه ژنتیکی که با عقیم‌سازی بخواهیم آن را رفع کنیم.

آباد ادامه داد: با جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران ارامنه دیداری داشتم و آنان تقاضایی داشتند و ۲۰ سال است قطعه زمینی در تلو به این افراد داده‌اند که با توجه به تغییر کاربری حقی از آنها ضایع شده است.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این افراد نیز مانند سایر ایثارگران و خانواده‌های شهدا به این انقلاب حق دارند و درخواست می‌شود به مشکلات آنها رسیدگی لازم صورت بگیرد.