بوستانی به نام مرحوم«مرضیه حدیدچی دباغ» نامگذاری می شود

با تصویب شورای شهر تهران یک بوستان بزرگ بانوان به نام زنده‌یاد «مرضیه حدیدچی دباغ» مبارز انقلابی و از یاران امام خمینی (ره) نامگذاری می شود.

زنان خبر؛ رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این نامگذاری در یک بوستان فاقد نام در دست احداث واقع در منطقه چهار صورت خواهد گرفت، گفت: این اقدام در راستای تکریم شخصیت مرحوم دباغ صورت گرفت و نوعی ادای احترام در شورای شهر پایتخت به این بانوی مبارز است.
مجتبی شاکری با بیان اینکه تلاش شده برای این نامگذاری مکانی در شأن نام این شخصیت ارزشمند انتخاب شود، افزود: بوستان بانوان در دست احداث در بزرگترین منطقه تهران، حدود هشت هکتار وسعت دارد.