به روح اعتقاد داری؟!

ترامپ مدعی شد ایران به روح برجام پایبند نبوده است!

به گزارش زنان خبر، ترامپ با روان پریشی مدعی شد که ایران به روح برجام پایبند نبوده است!

انتهای متن/*