برجام چه کمکی به تحقق شعار سال ۹۶ کرد؟/ عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس: یکی از دلایل عدم تحقق شعار سال، اعتماد برخی به برجام و غرب بود

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس با اشاره اقدامات دولت در راستای تحقق شعار سال ” اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ” گفت: اقداماتی در زمینه تحقق شعار سال از سوی هیات دولت صورت گرفت اما به دلیل محدودیت هایی که از سوی خارج در کشور اعمال شده است دولت نتوانست به صورت مطلوب شعار سال را به اجرا درآورد.

به گزارش زنان خبر،سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  گفت‌؛ با اشاره اقدامات دولت در راستای تحقق شعار سال ” اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ” گفت: اقداماتی در زمینه تحقق شعار سال از سوی هیات دولت صورت گرفت اما به دلیل محدودیت هایی که از سوی خارج در کشور اعمال شده است دولت نتوانست به صورت مطلوب شعار سال را به اجرا درآورد.

 

وی ادامه داد: برجام، بدعهدی های آمریکا و غرب و از طرفی برخی از عوامل که ریشه در داخل کشور داشتند دست به دست یکدیگر دادند تا اقدامات دولت برای خودکفایی در زمینه اقتصادی به ویژه تولید و اشتغال صورت نپذیرد؛ دلیل آن هم امید واهی بود که به برجام و آمریکا در برخی زمینه ها وجود داشت.

 

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایران به تمام تعهدات خود در برجام عملکرده است، اظهارداشت: ایران تمام تعهداتی را که در برجام به آن اشاره شده بود را عمل کرد ولی زمانی که نوبت به آمریکا و سایر کشور ها رسید در این زمینه بدعهدی کردند و به تعهدات خود اجرا نکردند.

 

حسینی‌کیا افزود: این امر یکی از مهم ترین دلایل عدم تحقق شعار سال که ریشه در اعتماد برخی به برجام بود است اما حال که متوجه شده اند از آنها آبی گرم نمی شود باید دولتی ها دست بکار شوند و خود انها در این زمینه اقدام و عمل کنند.

 

وی در ادامه با اشاره به اصل اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه و رویکرد داخلی به مولفه های اقتصادی کشور نه اینکه به خارج از کشور چشم امید داشته باشیم ، بنابراین اقتصاد مقاومتی عامل درون زاست و هیچ عامل برون زایی نمی تواند در ان اثر داشته باشد کمااینکه تا امروز هم نداشته است .

دانا

انتهای متن/*