بد قولی والدین سبب بدبینی کودک می‌‍شود

زنان قم: بدقولی از سوی والدین سبب بدبینی، نا امیدی و کاهش اعتماد کودکان به آنها می‌شود.

به گزارش زنان خبر، در کودکان در هنگامی که از سوی والدین خود قولی می‌گیرند انتظار بر آورده شدن آن را دارند. بی توجهی پدر و مادر نسبت به وعده‌های خود به فرزندانشان سبب بدبینی، نا امیدی و کم شدن اعتماد انها به والدین می‌شود.

وی تصریح کرد: لازم است بین قولی که به کودک به عنوان پاداش برای انجام خوب وی داده می‌شود فاصله نیفتد و این پاداش در حد توان مالی والدین در نظر گرفته شود.
غفار تبریزی تاکید کرد: البته همیشه پاداش نباید جنبه مالی داشته باشد بلکه حالت کلامی و تفریحی هم می‌تواند برای کار خوب کودک در نظر گرفته شود.
وی به والدین توصیه کرد: همیشه نباید والدین برای انجام هر کار خوب کودک قول پاداش را دهند زیرا انجام کار نیک باید به تدریج در کودک درونی شود و خود از انجام آن لذت ببرد نه آنکه تصور کند که بادی هر عمل کار نیک خود، پاداش دریافت کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران