بالا بودن نرخ بیکاری زنان نیز ناشی از عدم سیاستگذاری معطوف به جنسیت در کشور است/ حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی موجب کاهش فساد مالی می‌شود

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی که مدیریت زنانه دارند و یا از نیروی کار زنان به نحو مناسبی بهره می برند از موفقیت بیشتری در مقایسه با سایر بنگاه ها برخوردارند و پاکدستی زنان و روحیه کارجمعی آنان درنهایت منجر به کاهش فساد اقتصادی در بنگاه های اقتصادی می شود و رونق آنها را درپی دارد.

زنان خبر؛ وحیده نگین مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری زنان بیان کرد: سیاستگذاری معطوف به جنسیت، ناظر به مسائل خانواده، زنان و مردان است و اعتقاد داریم تاکنون جامعه به توانمندی ها و ظرفیت های زنان توجه نکرده است.

وی افزود: هیچ کشور توسعه یافته ای را درجهان نمی توان یافت که در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های خود معطوف به جنسیت عمل نکرده باشد و از مشارکت فعال و موثر همه افراد جامعه به خصوص زنان بهره نبرده باشد.

نگین ادامه داد: سهم عادلانه زنان از فرآیند توسعه در قالب امکانات آموزشی و دسترسی به فرصت‌ های برابر متناسب با ظرفیت های جنسیتی است و بی‌توجهی به توانمندی ها و ظرفیت های زنان را ناشی از ساختار فرهنگی کشور است و امیدوارم بهبود وضعیت زنان در جامعه شاهد باشیم.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی که مدیریت زنانه دارند و یا از نیروی کار زنان به نحو مناسبی بهره می برند از موفقیت بیشتری در مقایسه با سایر بنگاه ها برخوردارند و پاکدستی زنان و روحیه کارجمعی آنان درنهایت منجر به کاهش فساد اقتصادی در بنگاه های اقتصادی می شود و رونق آنها را درپی دارد.

وی با اشاره به رد این فرضیه که بالا بودن نرخ بیکاری زنان ناشی از اعتماد به نفس شغلی پایین آنان است، مطرح کرد:  بالا بودن نرخ بیکاری زنان نیز ناشی از عدم سیاستگذاری معطوف به جنسیت در کشور است که درنهایت منجر به نامساعدشدن فضای کسب و کار برای زنان شده است.

نگین گفت: عکس‌العمل‌های منفی اجتماعی یعنی نگرش منفی به‌ضرورت نقش اجتماعی زن و ارائه تعریفی مشخص از او و محصور کردن توانمندی های آنان از دلایل اولیه‌ای است که موجب برخوردها، مخالفت‌ها و ممانعت‌های حضور اجتماعی زن می‌شود.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان تصریح کرد: ایجاد تفکر کارآفرینی و ورود به کسب‌وکار در میان زنان، خصوصا دانش‌آموختگان دانشگاهی که با توجه به دانش و مهارتی که در رشته تخصصی دانشگاهی خود فرار گرفته‌اند و امکانی که برای ایجاد کسب‌وکار به صورت فردی و یا گروهی در رشته تخصصی خود دارند، باعث می‌شود آن‌ها با بهره‌گیری از استعدادهای بالقوه خود، افرادی خلاق، نوآور و کارآفرین شوند و خود را باور کنند.