ایران جز ۸ کشور موفق در کاهش مرگ و میر مادران باردار است

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با بیان اینکه متوسط امید به زندگی در ایران نسبت به سطح جهانی بهتر شده است، گفت: ایران یکی از ۸ کشور موفق در کاهش مرگ و میر مادران باردار است.

به گزارش زنان خبر،سید حامد برکاتی مدیر کل دفتر سلامت جمعیت،خانواده و مدارس وزارت بهداشت در ارتباط با مرگ و میر کودکان اظهارداشت: کاهش مرگ و میر کودکان در ۴۰ سال گذشته خود نقش مهمی در افزایش شاخصه امید به زندگی در ایران داشته است.

وی افزود: وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون عمومی را در چندین سال گذشته مورد توجه قرار داد که در نتیجه آن، مرگ و میر کودکان کاهش چشمگیری داشته است.

برکاتی با اشاره به اینکه برابر آمارهای رسمی، ایران یکی از ۸ کشوری است که به کاهش مرگ و میر مادران دست یافته است، تصریح کرد: این امر به اجرای برنامه های سلامت توسط وزارت بهداشت در کشور برمی گردد، اگر چه می توانست شرایط بهتر باشد اما در حال حاضر در شرایط مطلوب قرار داریم.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: در زمینه کاهش مرگ و میر در جوانان برنامه ریزی های مدونی صورت گرفته است و کاهش مرگ و میر در سالمندان به موضوع سلامت و بیماری های آنها باز می‌گردد.

وی گفت:در حال حاضر مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال به مسائل بیماری‌های واگیردار برنمی‌گردد بلکه سوانح، عامل اصلی این موضوع است.

بهداشت نیوز

انتهای متن/*