اهدای خون اینترنتی می‌شود

مدیرکل انتقال خون استان تهران از اینترنتی شدن اهدای خون خبر داد.

به گزارش زنان خبر،طباطبایی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و امکانات در سازمان انتقال خون عنوان کرد: بیشتر کمبودها برای آن است که ما باید از نیروهای انسانی این سازمان به روش بهینه‌تری استفاده کنیم، بنابراین اگر این مقوله میسر شود حتی نیروی مازاد نیز خواهیم داشت.

وی درباره برنامه‌های بهینه‌کردن پزشکان و کادر سازمان انتقال خون بیان کرد: بر این اساس به روش ثبت اینترنتی اهدای خون را ایجاد خواهیم کرد تا افراد بر اساس زمان‌های خالی آنان و همچنین آمادگی نیروهای سازمان انتقال خون تهران بتوانیم اهدای خون بهینه‌ای از شهروندان تهرانی انجام دهیم.

 

مدیر کل انتقال خون تهران در خاتمه، خاطرنشان کرد: بنابراین در سایت اهدا کنندگان خون که لینک آن در سایت رسمی انتقال خون کشور نیز گذاشته خواهد شد، به زودی اهدای خون به صورت اینترنتی میسر خواهد شد.

منبع: تسنیم