انتقاد رئیس فراکسیون زنان از نگاه مردسالارانه در دولت

رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از عدم معرفی وزرای زن به مجلس از نگاه مردسالارانه دولت انتقاد کرد.

به گزارش زنان خبر؛ پروانه سلحشوری با انتقاد از عملکرد دولت در عدم معرفی وزرای زن به مجلس گفت: از دولت انتظار نداشتیم که اینگونه زنان را نادیده بگیرد. دولت کار بسیار بدی کرد، آیا واقعا در میان این همه زنان فعال در عرصه سیاسی یک زن توانمند وجود نداشت؟

وی با انتقاد از نگاه مردسالارانه دولت اظهار داشت: ما باید به عنوان نمایندگان زن توانمندی خود را به دولت ثابت کنیم تا بدانند زنان آنگونه که فکر می کنند ناتوان نیستند.

 

مهر