زنان خبر - http://zanankhabar.ir

افتتاح دفتر احزاب، سمن و خانه جوان در شهر ری

به گزارش زنان خبر [1]، دفتر احزاب شهرستان ری به مساحت ۱۱۰ مترمربع و با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان با حضور حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهرستان ری، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی و سایر مسئولین افتتاح شد.

انتهای متن/*

تلگرام زیر نوشت [2]