استقبال بانوان از طرح”میز خدمت” در منطقه ۱۸

خدمات مشاوره ای رایگان در قالب”میز خدمت روان شناسی”در محله های منطقه ۱۸ دایر است.

به گزارش زنان خبر، مصطفی حسنی معاون امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری منطقه ۱۸ با  اشاره به  برگزاری “میز خدمت روان شناسی” در این  منطقه گفت: این نخستین بار است که معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اقدام به اجرای طرح میز خدمت روانشناسی در قالب ارائه خدمات مشاوره ای رایگان  در این منطقه می کند.

مصطفی حسنی افزود: خدمات روان شناسی با بهره گیری از توان علمی روان سناسان مورد تایید نظام روان شناسی با هدف ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی فردی وشغلی وتوانمند سازی نیروی انسانی در محله های منطقه دایر است.

وی در ادامه به استقبال بانوان  از این طرح اشاره کرد و گفت: بانوان محله های منطقه از این طرح استقبال چشمگیری داشته اند.”

حسنی برگزاری چنین طرح هایی را مهم ارزیابی کرد وخاطرنشان کرد: با توجه به نیاز شهروندان به مشاوره در تمام زمینه ها و اینکه این جلسات به صورت آزاد هزینه های بالایی را به دوش افراد می گذارد؛ از این رو برپایی طرح “میز خدمت روان شناسی” فرصت مناسبی برای شهروندان فراهم کرده تا بتوانند از طرفیت های روان سناسان در تمام زمینه ها استفاده کنند.

حسنی درادامه بیان کرد: شهروندان برای استفاده از خدمات این طرح می توانند به مراکز فرهنگی وسراهای محله منطقه ۱۸ مراجعه کنند.

 

انتهای متن/*