اجرای طرح ساماندهی بانوان کارآفرین در باقرشهر

بانوانی که تمایل به کار بیرون از منزل دارند و تاکنون فرصت مناسبی برای اشتغال آنها فراهم نشده فرصت را از دست ندهند.

به گزارش زنان خبر، شهرداری باقرشهر به منظور ورود بانوان به عرصه بازار کار و ایجاد اشتغالزایی طرح “ساماندهی بانوان کارآفرین”را در دستور کار خود قرار داده است.

شهردار باقرشهر با اعلام این خبر گفت:”اکنون یکی از خواسته های بانوان به خصوص بانوان سرپرست خانوار موضوع اشتغال وکسب درآمد است که شهرداری باقرشهر برای پاسخگویی به این نیاز طرح “ساماندهی بانوان کارآفرین”را به اجرا گذاشته است.

“علیرضا ناصری پور” اجرای این طرح را مثبت ارزیابی کرد و افزود:”بانوان کارآفرین که تمایل به مشارکت در اجرای این طرح را دارند با مراجعه به شهرداری وثبت مشخصات کاری خود و همچنین تکمیل بانک اطلاعات کارآفرینان می توانند کمک شایانی در سرعت بخشیدن به این طرح داشته باشند.

او در ادامه خاطرنشان کرد:”این طرح با همت امور بانوان و جوانان شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر در دست اجراست.”

 

 

انتهای متن/*