اجرای طرح “دوشنبه های ورزش وسلامت” در محله کن

محله کن با اجرای طرح”دوشنبه های ورزش وسلامت” به ترویج فرهنگ ورزش همگانی بین اهالی می پردازند.

به گزارش زنان خبر، یکی از آثار ورزش علاوه بر حفظ سلامت و تندرستی، درمان بیماری هاست که نباید از آن غفلت کرد. با ارزش ترین سرمایه برای یک جامعه داشتن جوانان نیرومند و قوی است برای نیل به آن تربیت بدن با اصول صحیح بهترین است که در این راستا سرای محله کن “دوشنبه های ورزش وسلامت” را در برگزار می کند.

اصولاً هدف آفرینش کار و کوشش است و رخوت و سستی خلاف فطرت بشری است. نیاز انسان به حرکت و فعالیت در طول حیات تاریخی او همواره با کسب تجارت و کشف روش های جدید همراه بوده است.

ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ای برایسلامت جسم و روح بوده است و آن را باید جزو لاینفک زندگی دانست.

مفاهیمی مانند تندرستی، بهداشت، رشد فردی و اجتماعی و سلامت روحی، ارتباط نزدیکی با ورزش دارد که محله کن با اجرای طرح”دوشنبه های ورزش وسلامت” به ترویج فرهنگ ورزش همگانی بین اهالی می پردازند.

در این طرح برنامه هایی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری خانوادگی، دوشنبه های هرهفته از ساعت ۸:۳۰ در بوستان جوانمردان ایران برگزار می شود.

بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی منطقه ۵ از کودک ۶ ساله تا جهاندیده ۷۳ ساله در طرح دوشنبه های ورزش وسلامت شرکت می کنند و ضمن بهره مندی از آموزش های تخصصی- درمانی می توانند در مسابقه ها و جشنواره های متنوع سلامت محور مشارکت کنند.

استقبال از این طرح از سوی اهالی، مسئولان حوزه سلامت شهرداری منطقه ۵ را برآن داشت تا با شناسایی و ساماندهی استعدادهای برتر ورزشی منطقه، الگوی مناسب ورزشی را طراحی و از ظرفیت و تخصص این افراد در طرح دوشنبه های ورزش وسلامت استفاده کنند.

شهروندان به خصوص بانوان ورزشکار برای حضور در این طرح می توانند به سرای محله کن در خیابان فرهنگ مراجعه کنند.

 

انتهای متن/*