اجرای طرح توانمندسازی فرهنگیان زن سرپرست خانوار در سراسر کشور

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد: طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی زنان فرهنگی سرپرست خانوار نیز به منظور بهبودبخشی به وضعیت زنان سرپرست خانوار در کل کشور اجرا شد.

مهناز احمدی‌دستجردی، مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به اقدامات دفتر امور بانوان آموزش و پرورش در سال ۹۴ عنوان کرد: یکی از اقدامات ما امضای موافقت‌نامه مابین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش بود که به استناد ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند ۱۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵- ۱۳۹۴ جهت اجرای طرح‌های مشترک فوق مبادله گردید.

وی افزود: طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی زنان فرهنگی سرپرست خانوار نیز به منظور بهبودبخشی به وضعیت زنان سرپرست خانوار و افزایش قدرت پایداری و استقامت و فائق‌آمدن آنان بر مشکلات و چالش‌های پیش‌رو، نحوه مدیریت صحیح و مطلوب بر خود، خانواده، کلاس و نهایتاً محیط شغلی، مهارت‌های فردی و اجتماعی افراد را تقویت کرد و در این راستا طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی زنان فرهنگی سرپرست خانوار در کل کشور اجرا شد.

احمدی دستجردی ادامه داد:  در راستای ترویج و نهادینه‌سازی مفاهیم حقوق به دانش‌آموزان و حرکت به سوی یک جامعه قانونمند و توسعه‌یافته، طرح آموزش حقوق و تکالیف با لحاظ آموزش برای سه گروه دانش‌آموزان، اولیا و مربیان مدرسه در کشور متناسب با نیازهای آنان با برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش‌آموزان دختر، والدین و مربیان مدارس در کشور برگزار شد.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد: طرح بهبود وضعیت آموزشی- بهداشتی دانش‌آموزان دختر مناطق محروم کشور نیز از دیگر برنامه‌ها بود که در راستای ارتقای سطح پیشگیری در نظام سلامت زنان در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی در دوره‌های مختلف عمر اجرا شد.

وی گفت: طرح آسیب‌شناسی روانی- اجتماعی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه به‌منظور شناسایی آسیب‌ها و تعیین امکانات مورد نیاز جهت ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای به دانش‌آموزان دختر در سراسر کشور اجرا شد و علاوه بر آن طرح افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل با هدف ارتقای کمی و کیفی شاخص‌های دسترسی به‌ویژه دختران در سطح مناطق محروم ۱۰ استان اجرا شد.

احمدی دستجردی اظهار داشت: نشست‌های علمی – تخصصی در راستای دانش‌افزایی و توانمندسازی زنان فرهنگی شاغل در حوزه ستاد، ویژه مشاوران امور زنان، معاونت‌ها و سازمان‌های ستادی آموزش و پرورش برگزار کردیم و در راستای ارتقای دانش، تخصص و مهارت کارشناس مسئول امور زنان استان‌ها و ایجاد نگاه اصولی و اعتدالی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به زنان فرهنگی و دختران دانش‌آموز و همچنین نتیجه‌گیری مطلوب و بهینه از فعالیت‌ها، دوره آموزش ضمن خدمت ویژه مخاطبان، برپا شد.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دفتر امور زنان در سال ۹۴ با اجرای برنامه‌های فوق با مشارکت سایر بخش‌های درون و برون‌سازمانی و در راستای توانمندسازی و بهبود وضعیت زنان فرهنگی و دختران دانش‌آموز، تعداد زیادی از آن‌ها را تحت پوشش قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش روی این دفتر را برای سال ۹۵ بیان کرد: بهبود وضعیت تحصیلی، آموزشی و بهداشتی دانش‌آموزان دختر مناطق محروم کشور، تقویت شیوه‌های مهارتی- ارتباطی اولیا با دختران دانش‌آموز، دانش‌افزایی و توانمندسازی زنان فرهنگی سرپرست خانوار، آموزش حقوق و تکالیف به دانش‌آموزان دختر ویژه اولیا، مربیان و دانش‌آموزان دختر، برگزاری میزگرد تخصصی و نشست‌های علمی با موضوعات مرتبط با حوزه زنان، تدوین برنامه جامع توانمندسازی وارتقای جایگاه زنان فرهنگی در آموزش و پرورش و تدوین برنامه جامع بهبود وضعیت دختران در آموزش و پرورش برنامه‌هایی است که در سال ۹۵ آن‌ها را عملیاتی خواهیم کرد.