ریحانه ابراهیم وندی متولد ۴ آذر ماه”عمریست که در عشق شده غرق جهانم/من دختری از آذر و از جنس خزانم”  سال ۱۳۸۱ سال دهم رشته انسانی مدرسه فرزانگان حضرت زینب(س) می باشد.

ناهید تاج الدین گفت: پیری جمعیت و زنانه شدن سالمندی هر دو در آینده حاوی و حامل تغییرات اجتماعی است و اساسا نظام عرضه و تقاضا را چه در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی و حتی در بخش سیاسی دستخوش تغییر می‌کند.